Peletky

V České republice se začalo o peletkách mluvit kolem roku 2004, kdy v tomto roce vzrostly ceny zemního plynu a topného oleje. Topení peletkami je komfortní, jen nasypáte peletky do kotle a koukáte jak hoří a je teplo několik hodin, po spálení jen zlikvidujete minimální popel a topíte znovu.

 

DRUHY

Jsou vyrábeny dva druhy peletek - dřevní nebo rostlinné. Dřevní jsou vyrábeny z pilin dřeva borovice, jedlička, smrk nebo dub, který má nejvyšší výhřevnost ze všech dřevin. Rostlinné peletky jsou vyrábeny přímo z rostlin k tomuto účelu pěstované, nebo z odpadu při výrobě obilí.

 

K ČEMU SLOUŽÍ?

Peletkami se dá topit nejen ve speciálních kotlích na peletky, ale i v krbových kamnech. Peletky jsou výhodné kvůli své ceně, jedny z nejlevnějších paliv, ale i kvůli své výhřevnatosti. Peletky udrží své teplo i několik hodin, zatím co dřevo svou teplotu strácí. Peletky mají výhřevnost od 16 do 19MJ/kg s popelnatostí od 0,5 - 1% hmotnostních. 

 

SKLADOVÁNÍ

Peletky skladujte v suchém prostředí, jejich doba skladování je v suchém prostředí neomezená. Vlhké prostředí by mohl negativně ovlivnit kvalitu peletek, např. voda by mohla způsobit rozpad peletky.

SKLADUJTE V SUCHU!!!!!!!