Rašelinové brikety

Novinka na trhu ve formě rašelinový briket. Jejich hlavní výhoda je stejná jako u hnědouhelných briket. Výhřevností předčí dřevo. Zajímavá je i cenová výhodnost oproti ostatním palivům a menší nároky na skladovací prostory. 
Rašelinové brikety mají pomalé rovnoměrné hoření s dlouho dobou žhnutí a hoření (až 7 hodin). Díky svojí výhřevnosti a délce hoření jsou vhodné jak pro denní topení tak i pro noční topení. 
Spaliny z rašeliny nedehtují a nezanáší komíny, popel navíc nemusíte umisťovat do popelnice, ale lze ho dobře zužitkovat jako ekologické hnojivo na záhonu nebo do kompostu. 
Rašelinové brikety jsou vyráběry z lisované rašeliny bez jakýchkoliv pojiv. Postup výroby je prakticky stejný jako u ostatních briket. Díky pomalému a rovnoměrnému žáru s dlouho dobou žhnutí jsou vhodné jak do krbů tak i pro klasická kamna nebo kotle. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:
  • Rozměr briket:         cca 15x7 cm
  • Výhřevnost:             17 MJ/kg
  • Obsah vody:             max 9%
  • Spalné teplo:            20 MJ/kg
  • Zbytkový popel:        9%
  • Balení:                     v PE fólii
  • Hmotnost balíku:      10kg
  • Paleta:                     na paletě vyskladněno 96 balíků obalených streč fólii